תערוכות וספריה

מידי שנה מוצגות שלוש עד ארבע תערוכות בבנין ברח’ שפיגלגסה 11, מלוות בהרצאות, הקראת טקסטים, דיונים והופעות מוזיקליות.

בחדר זכרון מיוחד בבנין העיריה מוצגות תערוכות שונות העוסקות בהיסטוריה הגרמנית-יהודית בתקופת המשטר הנאצי.  הדמייה של בית הכנסת המרכזי שנהרס בשנת 1938 מעוררת ענין רב.

כל שנה מתקיים סמינר יהודי (“Judisches Lehrhaus”) בשיתוף עם רבנים ידועים או חוקרים יהודים במטרה להכיר לקהל הרחב את הדת היהודית, מסורותיה ומנהגיה.  הסמינרים מתקיימים במרכז הקהילתי היהודי ובמרכז כניסייתי.  ההתעניינות הציבורית בסמינר הביאה לכך שהוא מהווה אחד האירועים הפופולריים ביותר שעורך המוזיאון הפעיל.

אנו גם מקיימים, פעם בשנה, ימי דו-שיח ציבורי (“Dialogtage”).  אלה נותנים במה לדיון בהיבטים עכשיויים של ההיסטוריה היהודית של ויסבאדן, התרבות היהודית ודרכים ואפשרויות להבטיח הנצחה וזכרון בחברה משתנה.

הספריה הייעודית במוזיאון הפעיל מכילה קרוב ל-6000 כותרים בכל תחומי ההיסטוריה היהודית.  הדגש בספריה הוא על ההיסטוריה של השואה, של הנציונל-סוציאליזם ושל ההיסטוריה הגרמנית-יהודית, כולל אומנות ותרבות, דת ופילוסופיה.  בספריה עתונים וכתבי-עת יהודים וספרות יעץ, כולם זמינים למבקרים.

למוזיאון הפעיל ארכיון מרשים, וכמותו האוספים של צילומים, מסמכים, ראיונות וסרטים המביאים מידע ועדויות בנוגע לקורבות רדיפה, ניצולים ואחרים ששרדו.