היסטוריה וזכרון

אנשי המוזיאון הפעיל, עם מתנדבים ודור חדש של אנשי אקדמיה, חוקרים במסגרת סדנאות היסטוריות היבטים שונים של ההיסטוריה היהודית של ויסבאדן.

אחת הפעולות המרכזיות של המוזיאון הפעיל היא הנצחת קורבנות השואה בשמותיהם.  המוזיאון הפעיל דואג להצבת “אבני מעידה” במדרכות ליד כתובתם האחרונה בעיר של הקורבות, ושמותיהם חרוטים בהן על לוחות נחושת.

במקום שבו עמד בית הכנסת המרכזי של ויסבאדן, אשר נהרס בשנת 1938, הציב המוזיאון הפעיל לוחות עם עלוני זכרון המציגים מידע על יהודים אשר גרו שם.  באמצעות חקירה מאומצת השיג המוזיאון מידע אודות חייהם והצליח לגלות את תולדות משפחות קורבנות השואה אשר קודם היו אלמונים.  תושבי ויסבאדן התנדבו לשמש “סנדקים” ל- אבני המעידה” ולעלוני הזכרון.

המוזיאון הפעיל מארגן סיורים סדירים המתחקים אחרי עקבות חיי היהודים ברחבי העיר ובסביבתה.  בסיורים מספרים את תולודות המבנים, החניויות ובתי העסק, ומבקרים בבתי קברות.

הוקם בנק נתונים בשיתוף עם הארכיון העירוני המכיל פרטים על כל יהודי ויסבאדן אשר נרצחו בזמן הרייך השלישי.  שמותיהם של קורבנות השואה מופיעים באתר זיכרון אשר הוקם במקום בו עמד בית הכנסת.

“לדובב מצבות” הוא שם של פרויקט אשר פיענח את הכתובות במצבות על בתי הקברות היהודים העתיקים ביותר בעיר.  הכתובות מספקות תמונה רב-גונית של חיי היומיום של היהודים במאה התשע-עשרה.