הארגון

ההתחלה: בשפיגלגאסה 11, ויסבאדן, גרמניה, עומד בניין מגורים שנבנה בשנת 1724.  רק שני בתי מגורים בעיר ישנים ממנו.  פעם היה שפיגלגאסה מרכז הקיהלה היהודית בויסבאדן, והיה בו בית כנסת ומוסדות אחרים של הקהילה היהודית.  בשנת 1987, כאשר התעוררה סכנה כי הבניין ייהרס, ההיסטוריון והמורה לותר במבנק השמיע קריאת אזהרה.  מספר מפתיע של אזרחים נענו לקריאתו: “הצילו את שפיגלגאסה.”

נוסד ארגון לעודד מחקר על ההיסטוריה הגרמנית-יהודית בויסבאדן.  בשנת 1988 הוא הפך ל”אקטיבס מוזיאום שפיגלגאסה פור דאויטשה-יודישה גשיכטה אין ויסבאדן” [“שפיגלגאסה – מוזיאון פעיל להיסטוריה גרמנית-יהודית בויסבאדן”], ומשרדו נמצא ברח’ שפיגלגאסה 9.  מאוחר יותר נרכש המבנה ברח’ שפיגלגאסה 11 כדי להציג בו את התערוכות של המוזיאון.

Spiegelgasse 11 Spiegelgasse 9 /Badhotel

מוזיאון פעיל שפיגלגאסה אינו מוזיאון במובן המקובל.  פעילויותיו מבטאות את התעניינות הפעילה, הנמרצת האישית של המוזיאון בכל הנוגע לעבר.  הוא משתדל במיוחד לספק מידע אודות ההיסטוריה והתרבות היהודית, ולהגיע להבנתן. מטרה זו ממומשת, בין השאר, על ידי העברת מידע בנוגע לשואה, והצבעה על לקחים שניתן ללמוד מאותו אסון.

המוזיאון הפעיל מראה את התפקיד ההיסטורי המרכזי של היהודים בהתפתחות הרוחנית, התרבותית והכלכלית של ויסבאדן.  הוא גם מציג פנים שונות של התרבות היהודית, במטרה שישולבו במידה רבה יותר בחיי התרבות של העיר.