יוזמה המכווונת לנוער – “שפיגלבילד”

מאז סוף שנת 2006 משמש המוזיאון הפעיל כספק רשמי של תוכניות עבודה עם נוער, עם הפעלת היוזמה שלו המכוונת לנוער – “שפיגלבילד.”  “שפיגלבילד” פירושו הדמות שרואים כאשר מסתכלים בראי.  היוזמה הזו המכוונת לנוער נותנת לו כלים והזדמניות להשתתף בדרך שלו בפעולות האזכרה של המוזיאון הפעיל.  הוא מעמיד בפניהם מקום שבו הם יכולים לפגוש את ההיסטוריה, תומך במפגש שלהם עם ההיסטוריה ובהבנת משמעותה העכשיוית.  הפעולות שהוא מציע מודרכות על ידי האמונה כי לימוד העבר יכול לתת לבני נוער כלים שיכשירו אותם למעורבות פעילה בחברה בה הם חיים.  פעילויות החינוך כוללות סדנאות קטנות לכיתות בבתי ספר יחד עם פעולות בהיקף רחב יותר היוצרות הזדמנויות שונות לפעילויות היסטוריות ותרבותיות.

plakat_spiegel

דוגמה טובה של פעולת היוזמה המכוונת לנוער, והרעיון העומד מאחוריה, היא “יום ההיסטוריה לנוער,” פעילות המוצעת לבתי ספר.  בני-עשרה עובדים בסדנאות שהם בוחרים היבטים של היסטוריה מקומית.  תוכן הסדנאות אינו מוגבל לעובדות היסטוריות.  הוא נוגע גם בדרכים בהן אנו יכולים היום לחיות יחד.  לעתים קרובות נוגעות הסדנאות בנושאים כגון דעות קדומות כלפי בני קבוצות אחרות – אתניות, מעמדיות, תרבותיות.

ל”שפיגלבילד” עובד נוער מיוחד, מחנך חברתי האחראי להמשגת הפרויקט כדי להגיע לתלמידי בית ספר וסטודנטים מכל שכבות החברה, במיוחד אלה הבאים ממשפחות מעוטות השכלה, או משפחות מהגרים.

היות ויוזמת ה”שפיגלבילד” אינה מתקיימת במסגרת מועדון נוער משלה, יש חשיבות לשיתוף פעולה עם מסגרות פורמליות (בתי ספר) ובלתי-פורמליות בתחום חינוך הנוער.  לכן, עובד הנוער של שפיגלבילד נפגש כל שלושה חודשים עם עובדים סוציאלים, מורים ומחנכים בתחומים שונים של חינוך נוער, והם מקשרים בין פעילויותיהם ועבודת המוזיאון הפעיל.  בדרך זו נוצרת רשת אשר מציבה זכרון והיסטוריה גרמנית-יהודית על סדר היום הציבורי, יחד עם סובלנות, אנטי-גזענות ודמוקרטיה.

איש קשר:  הנדריק הארטמן

טל:  0049 611 3608305

דואל: 

ניתן לראות תמונות של הפעולות שלנו באתר: