“Spiegelbild” – Gençlik girişimi

Aktif-Müze, 2006 yılının sonunda gençlik girişimi „Spiegelbild“ kurulduğundan bu tarafa, resmi olarak gençlik çalışmaları için imkanlar sunan bir yapıdır. „Spiegelbild“ aynaya baktığınızda gördüğünüz resimdir. Gençlere yönelik bu girişim, genç insanların kendi yöntemleriyle Aktif-Müze`nin anma çalışmalarına katılımı için kaynak ve yollar sunuyor. Aynı zamanda tarihle yüzleşmeleri ve tarihin güncel önemini kavramaları için alan ve destek veriyor. Yürütülen projeler sayesinde genç insanların geçmişi öğrenmeleri ile bugünün toplumunda aktif girişimlerde bulunabileceklerine inanılıyor. Eğitim önerileri okul sınıfları gibi guruplar için küçük çalışma gurupları içeriyor. Buna paralel büyük projeler gençlere tarihle yüzleşme ve kültürel faaliyetlere katılım olanakları sağlıyor.

Okullarda yürütülen „Gençlik Tarih Günü“ projesi, gençlik girişiminin çalışmalarından bir örnektir. Gençler kendi seçtikleri çalışma guruplarında yerel tarih hakkında çalışmalarda bulunuyorlar. Çalışma guruplarının içeriği sadece tarihsel gerçeklerle sınırlı kalmayıp, bugün nasıl beraber yaşamak istediğimizide konu ediyor. Etnik ve kültürel aidiyetlere ve sınıflara karşı önyargılar çokca işlenilen konular arasındadır.

Hayatın her alanından özellikle eğitim seviyesi düşük veya göçmen olan ailelerden gelen okul ve üniversite öğrencilerine ulaşmak amacıyla projelerin oluşturulmasından kuruma ait bir sosyal pedagog sorumludur. „Forum Spiegelbild“, kendi başına bir gençlik kulübü olmadığından dolayı gençlik çalışmaları yürüten resmi ve özel sektör ile birlikte çalışmaya özen gösteriyor. Buna binaen her üç ayda bir gençlik çalışmalarının çeşitli alanlarında çalışan ve aktivitelerini Aktif-Müze`ye uyarlayan sosyal danışmanlar, öğretmenler ve pedagoglar ile biraraya geliyor. Böylelikle oluşan ağ, alman-yahudi tarihinin hatırlanması yanında tolerans, antirasizm ve demokrasi konularını kamuoyuna taşıyor.